Αναγνώριση Συναισθημάτων

Ενσυναίσθηση

Ενεργητική Ακρόαση

Κατανόηση

Home2022-10-12T20:59:32+00:00

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα “Cre@t1ve Resolution Conflict and Peer-to-Peer School Mediation” είναι ένα έργο που θα διαρκέσει δύο χρόνια (2019-2021) και  περιλαμβάνει σχολεία από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία τη Μάλτα και την Πορτογαλία. Μπορείτε να διαβάσετε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ

Σχολεία που συμμετέχουν

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 σχολεία από την Ελλάδα (Άλιμος), την Πολωνία (Bialystok), την Ιταλία (Crema και Bari), Μάλτα (Sliema) και Πορτογαλία (Godim-Peso)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση

Είναι µια διαδικασία, µέσα από την οποία οι συγκρούσεις, καυγάδες, εντάσεις και οχλήσεις µεταξύ µαθητών επιδιώκεται να επιλύονται µε ειρηνικό τρόπο, µε τη συνδροµή επιµορφωµένων εκπαιδευτικών και µαθητών – µεσολαβητών που βοηθούν ώστε οι εµπλεκόµενοι να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να καταλήξουν σε µια συµφωνία για να µην επαναληφθεί επιθετική ή προσβλητική συµπεριφορά στο µέλλον.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κάθε χώρα.

Έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο, οι τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται στα σχολικά προγράμματα σπουδών, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της βίας, του εκφοβισμού, των διαταραχών συμπεριφοράς, η βελτίωση της διαχείρισης της τάξης και η ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών.

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.