Διαγωνισμός Logo

ERASMUS+ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LOGO

DEADLINE 20/01/2020

Τα κριτήρια διεξαγωγής του διαγωνισμού Logo από το Συντονιστικό Σχολείο & από το Kick-off meeting (19/11/2019, Alimos) διαμορφώνονται ως εξής :

  1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός logo του Σχεδίου μεταξύ όλων των μαθητών του κάθε εταιρικού σχολείου ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στις δράσεις του Σχεδίου.
  2. Deadline για τον διαγωνισμό ορίζεται η ημερομηνία 20/01/2020.
  3. Να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι μαθητές των εταιρικών σχολείων.
  4. Η προκήρυξη να αναρτηθεί στις σελίδες των σχολείων, του Σχεδίου, στα μέσα κοινωνικής τους δικτύωσης.
  5. Η παιδαγωγική ομάδα Erasmus των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα συγκληθεί & θα επιλέξει το επικρατέστερο σχέδιο.
  6. Ο μαθητής/η μαθήτρια του καθενός Εταιρικού σχολείου θα βραβευτεί με τη συμμετοχή του σε μια κινητικότητα του σχεδίου, αν φοιτά στην τελευταία τάξη η κινητικότητα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικοτήτων του σχεδίου για το σχολικό έτος 2019-2020, ενώ αν φοιτά σε προηγούμενες τάξεις θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικοτήτων του σχεδίου για το σχολικό έτος 2020-2021.
  7. Το τελικό Logo του Σχεδίου στο σύνολό του θα αποφασιστεί στην συνάντηση στη Μάλτα (κινητικότητα 1) μεταξύ των 12 παρευρισκομένων εκπαιδευτικών/μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας Erasmus.
  8. Θεωρείται αυτονόητη η δέσμευση ότι τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας δεν θα ψηφίσουν υπέρ του Logo του δικού τους σχολείου.

Η Διευθύντρια/Διεθνής Συντονίστρια

Χ. Κ. Πανοπούλου

Η Παιδαγωγική Ομάδα των Εκπαιδευτικών του Σχεδίου Erasmus+

2020-01-25T15:06:46+00:00