Μπάρι – 12 έως 16 Δεκεμβρίου 2021

Το Πρόγραμμα

Λόγω της πανδημίας το σχολικό έτος 2020/2021 δεν ήταν δυνατές οι κινητικότητες. Οπότε, τα σχολεία διατήρησαν επαφή και συνέχισαν να εργάζονται διαδικτυακά.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν τα κλειδιά για την πρόοδο του έργου παρά τις καθυστερήσεις.

 

2022-01-04T10:48:17+00:00Ιανουάριος 4th, 2022|