Δικτυακές Συναντήσεις2022-01-04T10:53:21+00:00

Το Κίνητρο

Εξαιτίας της πανδημίας το σχολικό έτος 2020/2021 δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν κινητικότητες. Τα σχολεία όμως διατήρησαν επαφή και συνέχισαν να εργάζονται διαδικτυακά.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν τα κλειδιά για την πρόοδο του έργου παρά τις καθυστερήσεις

1η Συνάντηση – 11 Φεβρουαρίου 2021