Εθνική σχολή Domenico Cirillo – Bari2020-02-09T14:24:48+00:00

Εθνική σχολή Domenico Cirillo – Bari

Το Domenico Cirillo είναι ένα δημοτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στην πόλη Μπάρι, στην Απουλία, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ιταλίας. Το δευτεροβάθμιο σχολείο ειδικεύεται σε επιστημονικές, κλασικές, γλωσσικές και μουσικές σπουδές και υποστηρίζει την εφαρμογή της μεθοδολογίας CLIL. Η διδασκαλία συμπληρώνεται από έργα και δραστηριότητες που στοχεύουν στον εμπλουτισμό της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, αστικής και ανθρώπινης διάστασής τους.Υπάρχουν περίπου 200 μέλη του προσωπικού και περίπου 900 μαθητές. Το σχολείο εργάζεται για την επίλυση συγκρούσεων εδώ και μερικά χρόνια, μέσω πρωτοβουλιών που διοργανώνουν εκπαιδευτικοί και γονείς με τη βοήθεια ορισμένων εμπειρογνωμόνων. Το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει βεβαίως στην προσέλκυση του θέματος της επίλυσης των συγκρούσεων και στην αναγνώριση της γενικής του σημασίας.

http://www.convittocirillo.edu.it/