Λύκειο Correia – Dr. Joao Araujo2020-02-09T15:13:53+00:00

Λύκειο Dr. Joao de Araujo – Correia

Το Λύκειο Dr. Joao de Araujo στην Correia είναι ένα κρατικό δευτεροβάθμιο γενικό λύκειο που βρίσκεται στο Godim-Peso de Regua στον πορτογαλικό κεντρικό βορρά, ο οποίος αριθμεί 1200 σπουδαστές και 200 καθηγητές. Το σχολείο προσφέρει μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνών, Λογοτεχνίας και Οικονομικών, καθώς και επαγγελματικά μαθήματα όπως ΤΠΕ, Πολυμέσα, Γηριατρική, Τεχνικές Υποδοχής και Μάρκετινγκ και είναι ένα σχολείο ανοικτό σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε κωφούς φοιτητές. Το κίνητρο του σχολείου να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα είναι δύσκολες καταστάσεις που συχνά εμφανίζονται μεταξύ των μαθητών στην καθημερινή σχολική τους ζωή τα τελευταία χρόνια, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πολυμορφία και η ένταξη αποτελούν ένα μεγάλο ζήτημα στο σχολείο. Είναι πεποίθηση, ότι μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, οι μαθητές θα φτάσουν οι μαθητές να βελτιώσουν τις σχέσεις τους και τη σχολική τους ζωή, και επιπλέον το κλίμα του σχολείου θα βελτιωθεί.

http://escolasjoaodearaujocorreia.com/